Westrveg // PressClips

«Godot er her» • Reidar Samuelsen • Musikkavisen PULS nr 9/10 1988 s:24-25

Godot er her, Musikkavisen Puls nr 9/10 1988.
						Ola Snortheim og Morgan Lindstrøm om Westrveg albumet.
						Westrveg er lang mer orkestralt arrangert.
						Merkbart klassisk i formen.
						Elektronisk (og Kraftwerkiansk) drakt.
						Naturlig å bruke de tradisjonelle tonegangene.
						About the Westrveg album.

«Langsomt mot nord» var en gang tittelen på et maleri som hang på Henie-Onstad senteret. Opphavsmannen har det imidlertid vært vanskelig å oppspore, men OLA SNORTHEIM fant fort ut at tittelen ville egne seg som heading på et musikalsk prosjekt han hadde hatt idéen til en stund: Å sette gamle, norske folketoner i moderne, elektroniske rammer, – rammer man gjerne forbinder med andre musikkformer enn folkemusikk.

Som medhjelper på ’85-debuten til Langsomt Mot Nord hadde Snortheim sin gamle kompanjong fra De Press og Circus Modern, Jørn Christensen. På volum II, som har fått tittelen «Westrveg», har Snortheim trukket inn en annen venn, elektronikeren Morgan Lindstrøm. Nok en gang har Snortheims nese for gamle, norske folketoner resultert i en spretten samling stubber fra vår musikalske fortid samt en bunke selvkomponerte i renskåren og gjennomført elektronisk (og Kraftwerkiansk) drakt. Styrken ved «Westrveg» ligger i den musikalske helheten som preger skiva: Gammelt stoff tas varmt og hjertelig hånd om av ny teknologi mens nye og originale idéer tilføres eldre toneganger. Den selvkomponerte delen av plata – skrevet både av Snortheim alene og i samarbeid med Lindstrøm – føyer seg inn blant de tradisjonelle med den største selvfølge. Til sammen danner de en helhet som er langt større enn bare summen av LP'ens tolv spor. «Westrveg» er melodiøs, fantasifull og ikke minst uttrykksfull i sin totale instrumentalitet. At toner kan si mer enn ord er ikke noe Langsomt Mot Nord alene om å bevise. «Westrveg» rommer imidlertid både vemod og villskap, skjønnhet og humor. At gutta har hatt det gøy og til tider også kost seg i alt slitet som innspillingene har kostet dem, er hørbart.

Orkestral

PULS treffer Lindstrøm og Snortheim en ettermiddag midt i en større promoteringsrunde som bl.a. skal bringe dem innom NRK med Top Pop-opptreden og Lørdagsrevy-innslag. Hva mener de selv er den største forskjellen mellom Langsomt Mot Nord Del 1 og «Westrveg»?

– «Westrveg» er lang mer orkestralt arrangert. Ola og jeg har jobbet mer som et lite orkester enn Jørn (Christensen) og han gjorde på den første. Dette vil si at vi har skrevet kontrabasstemmer, fiolinstemmer og cello hver for seg og deretter jobbet dem ut. I denne prosessen har vi nyttet oss av computere. Vi har hatt anledning til å få hver eneste stemme opp på en skjerm, noe som har lettet harmoniseringen.

Lindstrøm og Christensen

Morgan Lindstrøm tar ordet uten å nøle, noe som gir inntrykk av at «Westrveg» er resultat av et gjennomført samarbeid. Lindstrøm har kjent Snortheim siden midten av '70-tallet da de gjorde noen famlende forsøk på å starte band sammen. Mens Ola etter hvert fikk nok å gjøre – først i Blaupunkt, deretter i De Press og til slutt i Circus Modern – gikk Lindstrøm inn for å komponere musikk for seg selv. Hensikten var å starte band sammen med broren Rune (ex-trommis i De Lillos), men da også dét skar seg, var det at tanken falt på Ola som selv var på utkikk etter en partner til del II av Langsomt Mot Nord. Medhjelperen fra volum I var travelt opptatt på egen hånd med nye prosjekter.

– Jeg satt og ventet på Jørn, men han kom ikke, er Snortheims nøkterne kommentar. – Han var opptatt med De Lillos og alt mulig annet. (Dette var før Mercury Motors var kommet skikkelig i gang). Mange av riffene til «Westrveg» var ferdige, det var bare å sette i gang. Jeg ventet i det uendelige, men til slutt gad jeg ikke vente lenger og startet sammen med Morgan siden jeg hadde jobbet sammen med ham tidligere. Meningen var imidlertid at vi skulle være tre om LP’en, men da Jørn ikke dukket opp, fortsatte vi som to. Til slutt var vi så ferdige at vi fant ut at det ikke var noe poeng i å trekke Jørn inn. LP'en ville imidlertid ikke blitt den samme om han hadde blitt med.

– Fordi han ville hatt en viktigere rolle enn medmusikant?

– Nettopp. Når du jobber med en gitarist og tekniker (som Christensen) fører det uvilkårlig til at han vil få like mye å si som meg. Dermed vil han tilføre musikken like mye. Når to forskjellige mennesker lar forskjellene komme fram, blir også resultatet forskjellig.

Klassisk

– Dere sa innledningsvis at musikken er langt mer arrangert denne gangen enn på den forrige LP’en. Flere kutt på «Westrveg» er merkbart klassisk i formen. Har dette skjedd tilfeldig, eller er det tilsiktet?

– Vel, der har du en annen stor forskjell mellom den første og denne LP’en, hevder Linstrøm. – Hvis Jørn hadde blitt med instedenfor meg, ville plata blitt mindre klassisk. Han er nemlig ikke så glad i horn og messingblåsere som Ola og jeg. Dessuten har vi begge sans for Wagner f.eks.

– Det er fint å få satt nye idéer ut i livet, fortsetter Snortheim. – Jeg har vært lei «dunk-dunk-a-dunk-a» en stund, og da prøver du noe annet og ser hva du får til. Senere plater kan bli annerledes igjen, men du må gjøre et forsøk.

– Det er vel særlig «Sibilja» som er utpreget klassisk, lurer Lindstrøm.

– Jo, men såvel tittelkuttet som avslutningssporet «Gjallarhorne» har det store, det mektige og det dramatiske lydbildet manforbinder med klassisk musikk.

– «Gjallarhorne» er en slags realisering av et fantasiorkester, hevder Lindstrøm, mens «Sibilja» er lagt opp nøyaktig som et tradisjonelt symfoniorkester. Du kan lett forestille deg låten framført med strykere.

– «Westrveg» – stort og mektig lydbilde til tross – holder seg hele tiden på den rette siden av det svulstige. Var dere noen gang redde for at lydbildet skulle vippe over i det svulstige?

– Nei, kommer det kvikt fra Lindstrøm. - «Sibilja» f.eks. låter slik nordisk klassisk musikk som Sibelius og Grieg alltid har gjort.

– Når du begynner å orkestrere en låt, så tar det ene det andre med seg fortsetter Snortheim. – Du reflekterer ikke over at de svulstige elementene skal ta fullstendig overhånd, du kjører løpet ut og ser hvordan resultatet blir.

Tradisjonelt og originalt

– «Westrveg» har en jevn fordeling av tradisjonelle og selvkomponerte låter. Noe som slår meg er hvor lite som skiller de tradisjonelle fra de selvkomponerte stubbene fra hverandre.

– Det er det beste komplimentet vi har fått!

– Det er jo det som er meningen, er Snortheims mer nøkterne betraktning.

– Faller det dere naturlig å skrive musikk på denne måten, eller krever metoden en viss tilnærmingsprosess fra deres side for å få musikken til å låte så langt opp til tradisjonell folkemusikk som mulig?

– For meg faller det helt naturlig å bruke de tradisjonelle tonegangene, sier Snortheim. - Faren min er faren min. Det er noe jeg har båret med meg fra oppveksten.

– Alt vi spiller er gjort mer eller mindre spontant ut fra følelsene våre. Jeg kunne valgt andre framgangsmåter i låtskrivingen. Olas styrke er å plukke ut de beste idéene. Jeg kommer gjerne med ti forskjellige muligheter, og så plukker han ut de som kan brukes.

Computer folklore

– Da har det kanskje vært vanskelig å si «stopp!» enkelte ganger?

– Ja, medgir Snortheim. – På en computer har du 64 spor til rådighet. Når Morgan da spiller inn ti forskjellige strofer, blir det ikke lett å skulle begynne å luke ut de beste. Da går du etter de mest fengende, de med sterkest hooks. Finner du ingen, fjerner du alt, men i motsatt tilfelle setter du sammen ting som fenger multiplum fullt av hooks.

– Da tenker folk: «Hæh, computer’n fikser alt, dere ha’kke gjort no’nting sjæl!». Men jeg vil snarere si at computeren gjør prosessen mer spontan. Du spiller inn hver strofe på direkten og samler sammen de beste partiene på ett spor.

– Å jobbe med computer er enda mer tidkrevende. Men det hadde ikke blitt noen «Westrveg» hadde det ikke vært for det tekniske utstyret vi har hatt til rådighet. Det ville vært umulig.

– Ville lydbildet blitt for tradisjonelt, er det dét du mener?

– Nei, men du måtte vært Grieg eller Bach eller Beethoven for å ha alle arrangementene så klart i hodet. Vi kunne i stedet ta for oss linje for linje.

– Hvert partitur kommer opp på en skjerm, slik at du til en hver tid har oversikten over hvordan hver enkelt strofe går.

Melodi

– Har dere støtt på tradisjonelle låter som slettes ikke har latt seg omarrangere?

– Vi har utelukkende jobbet med på forhånd utplukkede låter. Dermed har vi unngått å bruke tid på låter vi er blitt nødt til å kassere. I starten hadde vi en haug med alternativer, men de beste blinket seg fort ut. Resten ga vi faen i, eller de får vente til neste LP.

– Hva har vært kriteriet for å få bli med?

– Melodien. Snortheim er krystallklar.

– Med hensyn til helhetsbildet på LP’en, tilføyer Lindstrøm.

– Men melodien spiller en vesentlig rolle. I og med at LP'en er instrumental er det viktig at stubben har en melodi med et tema samt at den er sangbar.

Rent studioprodukt

– Har du noengang fått negative reaksjoner på at du trekker moderne teknologi inn i folkloren?

– Ja, det er ikke til å komme bort i fra, sier Snortheim. – Journalister har vansker med å svelge at vi bruker computere og samplere. De vil at det skal kunne tas ut på en scene.

– Om det skal være elektronikk eller ikke er et dumt utgangspunkt for kritikk, mener Lindstrøm. – Det viktige er jo når alt kommer til alt sluttresultatet, det som kommer ut av høyttaleren. Hvilken kilde det stammer fra – en motorsag eller ei fele – spiller mindre rolle. Han man en idé bruker man det virkemiddelet som er nødvendig for å realisere idéen.

– Folk får slå seg til ro med at Langsomt Mot Nord og «Westrveg» er og blir et studioprosjekt, slår Snortheim fast, og fortsetter:

– Det er klart du har enkelte vyver om hvordan du kunne satt opp en opptreden, men det er et økonomisk spørsmål jeg ennå ikke har sett noen løsning på. Dessuten, hva er vitsen med å gjøre ting dårlig bare fordi det på død og liv skal være live? Da er det bedre at det hele forblir urørt. Folk kan høre skiva når de vil.

Gjenklang

- Et inntrykk du sitter igjen med etter å ha hørt en del folkemusikk er hvor mange likhetstrekk det er mellom f.eks. norsk folkemusikk og toner fra langt mer fjerntliggende strøk.

– Du finner mange fellestrekk mellom indisk og norsk folkemusikk, sier Snortheim.

– Linjene går fra norsk til svensk folkemusikk som har klare påvirkninger fra finsk folkemusikk, som igjen har påvirkninger fra de baltiske stater og Sovjet som ikke er så langt vekk fra India. Alt henger sammen.

– Det samme ser du i myteverdenen. Visse sagn og arketypiske situasjoner går igjen i de forskjellige land, men i litt forskjellig drakt, mener Morgan.

Naturen

– Du kan forestille deg at man har stått hver for seg på forskjellige kanter av verden, men at den menneskelige urkraften har vært den samme alle steder, noe som har gitt seg utslag i et bortimot felles uttrykk.

– Jeg tror at et lands natur er med på å skape bildene og tonene hos folk, mener Snortheim. – Norsk folkemusikk er f.eks. galere og villere enn den svenske. Norske fjell og daler og topper du ikke kan se over skapte en melankolsk, trist og innesluttet stemning mens den svenske er mer harmonisk.

– Noe av dette mektige og voldsomme ved naturen kommer godt fram i låten «Gjallarhorne». Det er så du føler noe truende ved den, en følelse av at dette er noe som er mye større enn oss mennesker.

– Hvis folk hører det er det bra, ler Snortheim.

Humor

– Det er en god porsjon humor i enkelte av spora på «Westrveg». Når du hører «tyrolerstrykerne» på en låt som «Gufsi Fraa Fjellom» greier du ikke å holde verken smilet eller latteren borte.

– Enig. Man må ha en blanding av den norske melankolien og den norske humoren, bemerker Snortheim.

– Den melodien er så «Johan» at det er gøy, er Lindstrøms kommentar.

– Vi har kalt den Fjøsdisco.

Fra De Press til LMN

– Denne blandingen av moderne rytmer og lyder med andre toneganger var mye av det som gjorde De Press så spennende, særlig på debut-LP'en «Block To Block». Var Nebb bevisst i sin bruk av polske folketoner?

– Jeg vet ikke hvor bevisst han var, men det falt naturlig for ham, sier Snortheim.

– Synes du det er deilig, befriende og nydelig å kunne lage musikk selv etter alle årene som trommeslager i et band?

– Ja, men du tenker ikke på den måten, det er mere snakk om en nødvendighet som tvinger seg fram. Etter at jeg hadde vært igjennom De Press, forsto jeg at det kunne være mulig å blande norsk folkemusikk med et moderne og mer personlig uttrykk. Det framsto som mer naturlig for meg å gjøre det etter å ha sett hva Nebb gjorde med polsk musikk. I løpet av tiden med Circus Modern ble jeg lei av å sitte bak trommene og spille for 18 personer borti Bortvekkistan. Det er klart det er gøy å spille trommer i et band som trekker fulle hus, hvor hæla står i taket og alt river, men når det ikke er så gøy, finner du heller på noe an-net som du synes er gøyere.

Trommeslageren

– Oppfatter du det å være trommeslager som å være musiker?

– Ja, men det har jeg ikke alltid gjort.

– Er du også av den oppfatningen at trommeslagerens rolle har en stygg tendens til å bli undervurdert eller oversett?

– Ja. Trommeslagerens oppgave er å være en robot, en maskin lengst bak mens musikerne står foran. Musikerne er de som spiller et instrument, de skaper toner. Trommeslageren er som dyret i Muppet Show.

– Snakker du nå ut i fra...

– Ut i fra min egen erfaring - selvfølgelig, humrer Snortheim. - Se bare på scene-oppsettet: Musikerne står lengst framme på scenen, og bakerst sitter trommeslageren. Dette er med på å skape et bilde både hos musikerne og hos publikum om at slik skal det være.

– Hva med Phil Collins... piper det tynt fra fotograf Sæther.

– Jo, men han synger, repliserer Snortheim. – Spille piano gjør han også.

Norskhet

– Har du gjort deg opp noen mening om hva slags effekt de to Langsomt Mot Nord-skivene vil ha ute blant de som kjøper platene?

– Man gjør seg uvilkårlig noen tanker, – ikke slik å forstå at det ligger noe budskap bak, overhodet ikke. Den musikken du hører nå for tida er imidlertid for en stor del Sky Channel-musikk. Det er vel og bra at norske rockartister synger på norsk, men det er svært få som bruker norske toneganger. Det meste er amerikansk eller engelsk innfluert, så – det er ålreit å kunne gjøre folk oppmerksomme på at det finnes en norsk tonetradisjon, eller gjøre en vri på den slik at den blir tilgjengelig for folk og ikke bare blir forbundet med folkemusikk.

– Ved å arrangere de gamle tonene slik vi har gjort – svulstig, eller hva søren du måtte velge å kalle det – så kan man kanskje framheve elementer i folkemusikken som ellers går folk hus forbi og vise at den har dybder som ellers blir glattet over, sier Lindstrøm.

– Ikke bruk det ordet nå igjen, mumler Snortheim.

– Hvilket?

– «Svulstig». Da kan du banne på at han skriver det uten å nøle, og så leser folk det, og da blir det helt gæernt.

Langsomt Mot Nord er ikke svulstig. Opplest og vedtatt.

Tiden vil vise hvorvidt «Westrveg» går hjem i de tusen husholdninger like lett som debut-LP'en. Den maktet å selge 6000 eks. til tross for at plateselskapet (Famous Records) ikke på noen måte visste å utnytte salgspotensialet. Det ble f.eks. ikke trykket opp flere enn den første 6000 eks., noe som har fått CBS, som denne gangen har overtatt den økonomiske siden av saken, til å gå med på å utgi Langsomt Mot Nord vol. I på nytt dersom salget av «Westrveg» går bra.

«Westrveg» er en moderne LP fra vårt langstrakte land som ikke kunne vært produsert andre steder enn her. Det er dessuten en LP som får deg til å slutte å vente på Godot. Du kan danse til flere av spora.

«Norsk kvalitet på Rockefeller»Osloavisen 09.09.1988

Norsk kvalitet på Rockefeller, Osloavisen 09.09.1988.
						Om Westrveg albumet, Ola Snortheim, Morgan Lindstrøm, Jørn Christensen
						og Langsomt Mot Nords konsert på Rockefeller i anledning opptak av NRK TopPop Spesial.
						About the Westrveg album and Langsomt Mot Nord's concert in Rockefeller Music Hall
						for the NRK TopPop Spesial TV show.

Tirsdag 13. september blir det fullstendig norsk på Rockefeller. Da er det opptak av TopPop Spesial med bandene Langsomt Mot Nord og Colours Turned Red.

Langsomt Mot Nord kommer også med sin andre LP nå i september, en LP de har kalt for Westrveg. Her har de fortsatt å utvikle den spennende syntesen mellom pop/rock og norsk folkemusikk fra debuten i 1985.

Prosjektet ble satt i gang av gitarist Jørn Christensen (nå Mercury Motors) og Ola Snortheim, en sentral person i Oslos rockemiljø, og sønn av folkemusikeren Olav Snortheim. Der andre kikket seg over skulderen etter inspirasjon fra 50 og 60-åra, speidet Langsomt Mot Nord adskillig lenger bakover i musikkhistorien. De tok for seg den tidligste norske folkemusikken, omarrangerte den og komponerte i samme ånd. Og de nøyet seg ikke bare med litt felegnikk i referenget. Musikken vekket oppsikt og fikk rosende ord over hele linja.

Westrveg fortsetter denne spennende musikken, og nå er Jørn Christensen erstattet av Morgan Lindstrøm [...]. Olas far, Olav, har også nå som før spilt en stor rolle som konsulent og deltager på platen, inntil han desverre døde nylig. Snortheim/Lindstrøm har også fått med seg musikalske veteraner som Eva Knardal, Knut Buen, Brynjar Hoff, Jon Eberson og Steinar Ofsdal. Ikke la deg skremme – la deg overaske!

«Fres i fjøset» • Børre Haugstad • VG 23.09.1988 s:44

Fres i fjøset, VG 23.09.1988.
						Om Ola Snortheim, Morgan Lindstrøm, Steinar Ofsdal, Eva Knardahl,
						Seljespretten, Gufsi Fraa Fjellom og Langsomt Mot Nord's opptreden
						på TopPop Spesial.
						About Langsomt Mot Nord's performance at the NRK TopPop TV show.

– Fjøsdisco er hva norske seere får oppleve i «TopPop» i kveld. «Norge rundt» har lenge flittig brukt instrumentalmusikken til bandet Langsomt mot nord i sine innslag. Nå stiller de selv opp og spiller sin musikk, der alt fra sauebrek og gammel norsk folkemusikk til moderne pop er med.

– En av de tre låtene vi spiller i kveld er hva jeg vil kalle fjøsdisco. Men musikken vår ellers er noe mye, mye mer enn det, sier Ola Snortheim.

Han er krumtappen i Langsomt mot nord, som nå er ute med sin andre LP «Westrveg». Kveldens fjøsdiscolåt heter «Gufsi fraa fjellom».

Ola vokste opp i Gudbrandsdalen, men har siden 1975 bodd i Oslo.

– Det er mange som prøver å modernisere folkemusikk, som f.eks. Tone Hulbækmo. Men jeg har levd et halvt liv oppe i dalom, og et halvt liv i rockeband i byen. Det er det ikke så mange som har gjort, sier Ola.

Han mener derfor at musikken til Langsomt mot nord har blitt noe helt eget, som ikke likner på noe annet.

Ola Snortheim har fått med seg Morgan Lindstrøm som andremann i Langsomt mot nord. Men pianisten Eva Knardahl, fløytisten Steinar Ofsdal og fiolinisten Atle Sponberg er alle med både på platen og på scenen i fjernsynet i kveld.

Virkelig fres i fjøs og på dansegulv blir det når alle disse slår til med «Seljespretten», en yr vårlåt fra Telemark.

Ola Snortheim har nylig giftet seg med Soley Sveinsdottir fra Island. Han dro vestover for å finne seg en kjæreste. «Westrveg», LP-platens tittelspor, spiller ogsa Langsomt mot nord i kveld.

To andre norske band utgjør kveldens «norske aften» i «TopPop». Det er Backstreet Girls og Colours Turned Red.

På tampen blir det også et lite portrett av Fleetwood Mac, som har vært på topp i 20 år. Programmet er innkjøpt.

«Langsomt med far» • Knut Selsjord • Klassekampen 22.09.1988

Langsomt med far, Klassekampen 22.09.1988.
						Om slippet av Westrveg albumet fra synth-duoen Langsomt Mot Nord.
						About the release of the Westrveg album from the synth-duo Langsomt Mot Nord.
						Ola Snortheim, Morgan Lindstrøm, Jørn Christensen,
						Eva Knardal, Brynjar Hoff, Steinar Ofsdal, Knut Buen,
						Jon Eberson, Atle Sponberg, Carl Anders Sponberg.

Ola Snortheim forteller om bakgrunnen for den nye folke-elektro-plata til duoen Langsomt Mot Nord.

Fort har det ikke gått for Langsomt Mot Nord denne gangen. Ett år har forarbeidet på komputeren og de andre maskinene tatt. Sjølve innspillinga gikk på 5-6 uker i Sverige og i Oslo.

Forrige utgave av det langsomme inneholdt en Jørn Christensen. Han er nå blitt en fort Mercury Motor, og Ola Snortheim har fått med seg Morgan G. Lindstrøm å være langsom sammen med.

Ellers er tinga ved det gamle, særlig bukkehorntonene til Olas far. Olav Snortheim, de eldste opptaka er faktisk fra 30-åra.

Et av dem er gjort på et seterstevne i Folldal mellom Gudbrandsdalen og Østerdalen i 1956. Opptaka er utlånt av NRK, og to gjeterlåter har her fått følge av ny teknologi.

– Vi la klang på hornet. Det rare var at da kom lyden av sauesaksene i bakgrunnen så mye bedre fram. Så har vi lagt på et par forsiktige brek i tillegg til dem som er der, sier Ola Snortheim.

Han sier årets versjon av Langsomt Mot Nord er temmelig annerledes enn den forrige.

– Både fordi vi er en annen besetning, og fordi vi har tatt oss mye bedre tid enn sist. Hver låt har fått et mye mer gjennomtenkt arrangement.

Det er ikke små arrangementer, heller, på «Westrveg», som plata heter. Symfoniske strykere og kirkeorgel som er sampla, bidrag naturell fra Eva Knardal (flygel), Brynjar Hoff (oboe), Steinar Ofsdal (seljefløyte), Knut Buen (hardingfele) og Jon Eberson (gitar). Atle og Carl Anders Sponberg spiller fiolin.

– Hvem av dere er det som kan så mye om arrangement?

– Det er vel mest Morgan, det. Han har det beste teoretiske grepet. Han har bakgrunn i klassisk musikk, men har drivi mest som rock-musiker.

All musikken på «Westrveg» er instrumental. Den har rare navn som «Faërie» og «Euryanthe», noen har strofer fra gamle Edda-kvad knytta til seg på plateomslaget.

– Navnene er kommet til sist. De betyr ingenting, eller er løse assosiasjoner. Det er vanskelig å finne på navn til instrumentalmusikk. Euryanthe er navnet på en heltinne i en opera av Carl Maria von Weber...

Stykkene med rimeligere navn, som «Gufsi fraa fjellom» og «Naglet Til Et Kors Paa Jorden», er tradisjonsmusikk. Den første en slått etter Torgeir Iverstugun fra Skåbu, den siste fra en gammel salme.

Olav Snortheim, som døde i vår, var en sentral person i folkemusikkmiljøet i Norge, særlig når det gjaldt eldre folkemusikkinstrumenter. Her på plata spiller han bukkehorn, men han blåste også på lur og spilte langeleik. Men sønnen Ola ville i oppveksten heller være en Rolling Stone, og han har siden ikke følt seg større i slektskap med folkemusikkmiljøet.

– Ikke felemusikken og spelemannslag, trekkspill, osv. Men sansen for folketonene har jeg, jo. Særlig det riktig gamle, fra før felene kom.

– Får vi se dere fremføre noe av dette materialet på scenen?

– Det vil vi helst unngå. Vi prøvde å rigge alt sammen for TV, på Toppop, og det gikk med et skrik. Men det er fryktelig vanskelig å flytte alle maskinene, koble dem sammen igjen og så få alt til å kommunisere som det skal.

– Men egentlig kunne jeg tenkt meg å slå trommer igjen. Ute på lokalet, i band, sier Ola Snortheim, som ikke benekter at han er åpen for feite tilbud.

«Langsomt mot vest» • IB • Musikkavisen Beat 09 1988

Langsomt mot vest, Musikkavisen Beat 09 1988.
						Ola Snortheim, Morgan Lindstrøm, Eva Knardahl, Brynjar Hoff.
						Nasjonalromantisk.
						Synthesizers, Samplers.

– Du kan si det er en ganske gjennomarbeidet plate, sier Ola Snortheim, og hans kumpan, Morgan Lindstrøm, nikker. Gjennomarrangert!

Tilsammen utgjør de Langsomt Mot Nord, gruppen som tør der Tone Hulbækmo tier. Nesten tre år er gått siden LMN sist lot høre fra seg (den gangen som duoen Snortheim/Christensen) og fremdeles dreier det seg om norsk folkemusikk godt innbakt i synther, samplete trommelyder og diverse andre rock-effekter. Prillar-Guri Goes Silicon To Valley, som onde tunger kanskje ville uttrykt det, men forbløffende nok er resultatet, nyslupne LP'en Westrveg, langt mer svulmende nasjonalromantisk enn de fleste folketoner i «ren» tilstand, for ikke å snakke om forrige LP. Har LMN utviklet seg til å bli den musikkalske parallellen til 3-D postkort fra fruktblomstringen i Hardanger?

– Tja, «Brudeferden i Hardanger» er jo en klisjé ganget med hundre, men likevel er det noe der, noe ekte og veldig norsk, sier Morgan, mens Ola fremhever at han har vokst opp med norsk natur og har en innebygget sans for det storslagne.

– Barndommen..., sier han vagt. – Troll og nisser og denslags. Det var noe av den eventyrstemningen vi hadde lyst til å gjenskape. Dessuten er noe av følelsen av stor lyd og rom et resultat av god tid: Mens forrige LP ble forberedt i løpet av fem uker, finpusset vi på denne i over ett år før vi gikk i studio og arrangementene bare bygde på seg hele tiden.

Det synes imidlertid å råde en viss uenighet i duoen mht. hvorvidt Westrveg dreier seg om propaganda for folkemusikken, eller om det bare, ganske enkelt, «er musikk».

– Vi trekker kanskje frem sider ved folkemusikken som ikke blir belyst så ofte ellers, og vi presenterer det på en måte som gjør at yngre mennesker kan få et forhold til tradisjonen, sier Morgan pedagogisk, mens Ola, sønn av en av Norges mest legendariske folkemusikere, holder på at kombinasjonen av folkemusikk og rock ikke er annet enn personlig musikk med røtter i det han selv liker best å høre på.

Om Ola selv kjenner seg hjemme i flere genre og teknikker, var arbeidet med platen hans imidlertid teknisk banebrytende for opptil flere av medarbeiderne hans. Bidragsytere som Eva Knardahl og Brynjar Hoff hadde nemlig aldri før opplevd å måtte gjøre innspillinger med hodetelefoner.

– De syns det var en stor opplevelse, forsikrer Ola.

«Rock fra Knardahl» • Kari Bremnes • Aftenposten 10.02.1988 s:7

Rock fra Knardahl, Aftenposten 10.02.1988.
						Eva Knardahl, Seljespretten, Rainbow Studio, Elektronisk musikk.
						Electronic music.

– Er du blitt rockedame nå, Eva Knardahl?

– Neiiida, det var bare på mandag, og Jeg spilte kun på ett eneste spor!

Eva Knardahl ler. Og stiller gjerne i plateatudio med klassiske pianofingre selv om partituret melder rock. Denne gangen ikke ved Vaselina Bilopphøggera, men duoen «Langsomt mot nord»; Jørn Christensen og Olav Snorthelm1. De kombinerer gamle norske folketoner med dagens elektronisk-musikalske uttrykk, som på «Langsomt mot nord»s forrige LP. Innspillingen pågår i Rainbow Studio nå.

– Jeg Liker det de gjør, synes det er en ganske artig måte å bringe folkemusikken videre på til en ny generasjon, sier Knardahl. – Jeg har alltid hatt lyst til å være med på forskjellige ting, har aldri hatt musikalske fordommer. Poenget er jo om musikken er bra.

– Er det vanskelig å skifte stil sånn rent teknisk?

– Det som er vanskelig er jo at du kommer til et helt ferdig opplegg – så er det på med «ørevarmera», hadde jeg nær sagt, og det er bare å sette i gang! Ikkeno slinger der, du må gjøre akkurat som det står i notene. Veldig rytmisk musikk.

– Har du spennende planer ellers?

– Jeg spilte inn en Brahmsplate i fjor, og i år begynner jeg vel på en ny en, tenker jeg. I mars skal jeg dessuten på turné i Sverige, med bare norsk musikk.

– Alene?

– Ja, alene. Og Joda, det er ensomt. Du er alene på podiet, alene på hotellet, alene alle steder. Jeg er sant å si nokså lei av den siden ved turnélivet, sier Eva Knardahl. Hennes nye rockete «groove» lar seg nok høre om få måneder.

1 [Det korrekte på dette tidspunkt var: Morgan Lindstrøm og Ola Snortheim]

«Musikk med seljefløyte og computer» • Tor Marcussen • Aftenposten Weekend 24.09.1988 s:27

Musikk med seljefløyte og computer, Aftenposten Weekend 24.09.1988.
						Ola Snortheim, Morgan Lindstrøm, Jørn Christensen, Olav Snortheim.
						Eva Knardahl, Brynjar Hoff, Steinar Ofsdal, Knut Buen, Atle Sponberg,
						Carl Anders Sponberg, Jon Eberson.
						De Press, Circus Modern.
						Seljefløyte, Synthesizere, Samplere,
						Willow flute, Synthesizers, Samplers.

Seljefløyte, bukkhorn og hardingfele. Norsk, norsk folkemusikk. Men så. trommemaskiner, synthesizere, dundrende maskin-bass linjer, moderne rock. Hva er dette? Ikke er det folkemusikk. Ikke er det rock. Men litt av begge deler. Og masse av noe helt annet.

Det er Langsomt Mot Nord. Prosjektet til Ola Snortheim som vandrer videre over grenser, inn i fjellheimen. Langsomt Mot Nord platedebuterte i 1985, da var LMN Ola Snortheim og Jørn Christensen. Nå er Christensen for opptatt med sitt band Mercury Motors, og gitarist og data-manipulator Morgan Lindstrøm er rekruttert som nytt medlem.

– Langsomt Mot Nord har hele tiden vært ment som et langsiktig prosjekt, sier Ola Snortheim. – Denne gang har vi satset mer på å bruke gieste-splllere for å få med akustisk, levende musikk opp mot bakgrunnen vi to skaper av musikkmaskiner. På den nye platen «Westrveg» bruker vi opptak med bukkehorn som faren min, Olav Snortheim, spilte, og Eva Knardahl spiller piano, Brynjar Hoff obo, Steinar Ofsdal seljefløyte, Knut Buen hardingfele, Carl Anders og Atle Sponberg fele og Jon Eberson gitar. Vi lærte mye av å samarbeide med så proffe folk, sier Snortheim.

På omslaget på platen står det et den er spilt inn på en computer. All bakgrunnsmusikken for solistene er altså fremstilt av synter, samplingsmaskiner og datamaskiner.

– Computeren virker ikke inn på musikken, sier Morgan Lindstrøm. – Den virker mer som en båndopptager, men med store redigeringsmuligheter. Det blir mye lettere å arrangere og omarrangere musikken.

Ola Snorthelm har spilt rock, gjerne eksperimentell rock. Han har vært innom band som De Press og Circus Modern. Men han vokste opp med faren Olav sin folkemusikk i øret. Er Langsomt Mot Nord en slags tilbakevending til noe opprinnelig?

– Ja, grunnlaget for LMN er fars musikk. Som ung likte jeg ikke folkemusikk, som de fleste andre ungdommer syntes jeg det var teit. Men efterhvert har jeg fått opp ørene for vår norske musikktradisjon. Hva er vel egentlig mer naturlig for en norsk rockmusiker enn å søke i norsk musikktradisjon? Vi prøver å lage moderne musikk med røtter i en norsk tonetradisjon og i et norsk lynne, sier Snortheim.

Midt under innspillingen av den nye LP'en døde Olav Snorthelm, og platen er dedisert ham.

– I begravelsen spilte organisten en låt fra platen, en salme som far spiller bukkehorn på. Det ga oss en veldig konkret følelse av verdien i dette: Å føre en tradisjon videre, sier Ola Snortheim.

«LANGSOMT MOT NORD (6) «Westrveg» (CBS)»Nordlands Framtid høst 1988

LANGSOMT MOT NORD (6) «Westrveg» (CBS), Nordlands Framtid 1988.
						Ola Snortheim, Morgan Lindstrøm,
						Eva Knardal, Brynjar Hoff, Knut Buen,
						Jon Eberson, Steinar Ofsdal.
						Westrveg har blitt tyngre.
						Westrveg is heavier.

Ola Snortheim fortsetter sin spennende reise der tradisjonsrik, norsk folkemusikk blir kledt med høyteknologiske hjelpemidler. For at det hele ikke skal bli for syntetisk, har han og Morgan Lindstrøm invitert folk som Eva Knardal, Brynjar Hoff, Knut Buen, Jon Eberson og Steinar Ofsdal. Langsomt Mot Nord er uten tvil et spennende innslag på den hjemlige musikkhimmelen, men hverken Ola Snortheim eller Morgan Lindstrøm makter å dekke opp tapet etter Jørn Christensen som var med på å gjøre debut-albumet til en stor opplevelse. «Westrveg» har blitt tyngre og mindre fengende. Jeg savner sårt den akustiske gitaren til Jørn i lydbildet.

«LANGSOMT MOT NORD: WESTRVEG (NOR CD/LP)»Curock høst 1988

LANGSOMT MOT NORD: WESTRVEG (NOR CD/LP), Curock 1988.
						Ola Snortheim, Morgan Lindstrøm, Morgan Lindstrom.
						Synth music. Westrveg is like a breath of fresh air.

Following up their phantom 1st lp, LMN's 2nd release on Norwegian CBS is one of the most unique and addictive synth music creations I've heard in many a moon. LMN is basically an electronic duo, Ola Snortheim & Morgan Lindstrom, augmented by a variety of friends on winds, strings and guitars. The resulting sound is rooted in folk and classical music, but is in fact an electronic hybrid of the two fused with a distinct rock attitude. Diverse beats and melodies are arranged within the context of the more traditional styles, thus creating a new sound out of some timeless musical themes. WESTRVEG is like a breath of fresh air in an electronic music genre that's become numbingly redundant, incredible listening!

«Spennende fra Ola Snortheim» • Terje M • Gudbrandsdølen 29.09.1988

Spennende fra Ola Snortheim, Gudbrandsdølen 29.09.1988.
						Ola Snortheim, Morgan Lindstrøm.
						Westrveg, Euryanthe, Fäbopsalm.
						Eva Knardahl, Brynjar Hoff, Steinar Ofsdal, Knut Buen,
						Atle Sponberg, Carl Anders Sponberg, Jon Eberson.
						Jean-Michel Jarre for viderekommende. Middelaldermusikk.
						Medieval Music.

Ola Snortheim, utflyttet sør-frøning og Morgan G. Lindstrøm har med «Westrveg» sprengt rammene for norsk rock og norsk folkemusikk. Plata har blitt en musikalsk reise gjennom et spennende lydlandskap med ukjente toneganger og orginale rytmer. Det hele er satt sammen med moderne computere, men «Westrveg» blir aldri et dødt og syntetisk produkt. Snortheim har klart å gi musikken både luft og sjel. Langsomt mot nord er på mange måter Jarre for viderekommende.

Melodiene varierer fra det enkle til det pompøse, men det blir aldri effekter for effektenes skyld. Personlig synes jeg melodiene «Euryanthe» og «Fäbopsalm» er av de beste. «Euryanthe» minner om middelaldermusikk, mens «Fäbopsalm» er en spennende miks mellom en salme og reggae-rytmer.

Med på plata er kjente musikere som Eva Knardahl, Brynjar Hoff, Steinar Ofsdal, Knut Buen, Carl Anders og Atle Sponberg og Jon Eberson.

«Westrveg» er etter min mening et produkt som bør interessere unge og gamle, folkemusikkentusiaster og rockere. 1988 ser foreløpig ut til å bli det beste året noensinne når det gjelder norsk rock og Langsomt mot nord er med på å bekrefte denne påstanden med spennende «Westrveg».